Dokumenty školy

 

Školní a vnitřní řády 2017/2018

Školní řád pro ZŠ 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Školní řád pro MŠ 

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

 

Uvolnění žáka z vyučování:

Povolení krátkodobé absence (do 3 dnů) uděluje třídní učitel, o povolení delší absence (např. rodinné důvody - dovolená) je nutno žádat ředitelku školy písemně: Žádost o uvolnění - delší absence - vzor žádosti

Uvolnění žáka z vyučování během dne (např. odchod k lékaři): Rodiče si žáka vyzvednou osobně, nebo bude žák uvolněn na základě písemné žádosti zákonného zástupce: Vzorový lístek - uvolnění žáka - samostatný odchod ze školy před skončením vyučování. Žáka nelze uvolnit na základě vyžádání telefonem, SMS, e-mailem apod.

 

 

Úplata za školní vzdělávání 2017/2018

Úplata za školní družinu 2017/2018

Úplata za předškolní vzdělávání 2017/2018

 

 

Souhrnné informace o platbách 2017/2018 - stravné, platby za MŠ a ŠD

Děti z MŠ - Souhrnné informace o platbách 2017/2018 

Žáci ZŠ - Souhrnné informace o platbách 2017/2018

 


Školní program - školní online pokladna (= ŠOP)

Školní online pokladna slouží pro bezhotovostní platby školních akcí, které škola pořádá pro děti (divadlo, kino, plavání, škola v přírodě, sešity pro žáky,...). Rodiče zasílají do ŠOP peníze, škola tyto peníze použije na úhradu školních akcí. Výhodou je 1. bezhotovostní styk, 2. rodiče mají přesný přehled o úhradách. 

Doporučujeme propojit si aplikaci ŠOP s aplikací Strava.cz.

Základní informace pro rodiče o ŠOP 

Návod pro rodiče na registraci do ŠOP

Návod pro rodiče na posílání peněz do ŠOPVýroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Výroční zpráva - poskytování informací - 2016

 

 

Vzdělávací programy

Ve školním roce 2017/2018 je ve škole vyučováno podle těchto programů:

MŠ:

"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce," školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce


ZŠ:

"Cesta k poznání a vědění,“ školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta k poznání a vědění

 

ŠD:

"Jsme jedna rodina, školní družina," školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Jsme jedna rodina, školní družina

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona vydává školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Školní vzdělávací programy jsou v písemné podobě uloženy v ředitelně školy. Na požádání Vám je rádi zapůjčíme k nahlédnutí.

 

 

Program poradenských služeb ve škole

 

Poskytování poradenských služeb ve škole je zabezpečeno školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli i s dalšími pedagogickými pracovníky školy (ostatní učitelé, pedagogičtí asistenti, vychovatelky ŠD).

Činnost výchovného poradce zabezpečuje ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Marková - 601 389 399, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Činnost školního metodika prevence zabezpečuje: Mgr. Věra Radová - 387 201 912, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Minimální preventivní program 2017/2018

 

 

 

Rozpočet 

Oznámení o zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem České Budějovice:
V souladu s § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je na rok 2017 rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem České Budějovice, schválen jako součást Rozpočtu statutárního města České Budějovice. V plném rozsahu je zveřejněn na elektronické úřední desce a na internetových stránkách města: www.c-budejovice.cz pod záložkou: Magistrát – Odbory – Finanční odbor – Rozpočet – Rozpočet města České Budějovice na rok 2017.

Do listinné podoby rozpočtu je možné nahlédnout v oddělení rozpočtu finančního odboru Magistrátu města České Budějovice – dveře č. 315.

 

 

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2021 

Strana 1  Strana 2  Strana 3  Strana 4  Strana 5

 

 

Veřejné zakázky

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCB-ZSMSRady