sk prog cb

Školská rada

Školská rada

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Konání voleb 2024: Vyhlášení voleb do školské rady pro období 2024 - 2027

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu (§ 167 školského zákona).

Členové rady při ZŠ Vl. Rady 2021 - 2024:     
Bohumil Kalaš místopředseda  jmenován zřizovatelem
Václav König předseda školské rady zvolen za zákonné zástupce
Iva Vopalecká zapisovatel zvolena za pedagogické pracovníky

 Jednací řád a zápisy z jednání školské rady 

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image