sk prog cb

Obecné informace

Mateřská škola - obecné informace

Mateřská škola - obecné informace

MŠ Kališnická 5a

Mateřská škola Kališnická je odloučené pracoviště ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice.

K ZŠ Vl. Rady byla přičleněna 1. 1. 2001. Jedná se o MŠ pavilonového typu. Jsou zde celkem čtyři propojené pavilony obklopené zahradou. Ve třech se nacházejí tři třídy MŠ, poslední pavilon je hospodářský (školní jídelna, kuchyně, sklady, kancelář, služební byt). V MŠ jsou 3 třídy s celodenním provozem. Sloučení ZŠ a MŠ do jedné organizace umožnilo užší spolupráci mezi oběma typy škol.

Školní rok 2023/2024

 • Počet dětí k 1. 9. 2023: 72 (děti jsou rozděleny zpravidla podle věku)
 • Počet tříd: 3
 • Počet pedagogů: 6

Provozní doba: 6:00 - 16:30

Zástupkyně ředitelky pro MŠ

 • Bc. Jitka Kopnická
  tel. 702 018 138

Třídy

 • 1. třída „Sluníčka“ - provoz od 6:00 – 16:30, učitelky: M. Prokešová a Bc. Z. Kolářová - telefon 601 389 394
 • 2. třída „Včeličky“ - provoz od 7:00 – 15:30, učitelky: O. Chalupová a V. Rožníčková - telefon 601 389 395 
 • 3. třída „Berušky“ - provoz od 6:30 – 15:30, učitelky: Bc. J. Kopnická a A. Čekalová - telefon 601 389 396 

Od 6:00 se děti scházejí v 1. třídě, odtud si je paní učitelky převádějí do 2. a 3. třídy. Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti.

Uspořádání dne (časy jsou orientační)

 • 6:00 - 9:30 hry, cvičení,hygiena, didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně
 • 8:30 svačina
 • 9:30 – 11:30 pobyt venku (v 1. třídě do 11:15)
 • 11:30 – 14:00 oběd, hygiena, odpočinek (v 1. třídě od 11:15)
 • 14:00 – 16:30 hygiena, svačina, zájmové činnosti
 • Denní řád v mateřské škole je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Akce a plánované aktivity

 • Divadelní představení a hudební pořady podle objednávek
 • Vzdělávací programy pro děti – MEVPIS Vodňany (Fakulta Rybářství a ochrany vod JU)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční dárkování
 • Tříkrálové vinšování
 • Masopustní rej
 • Loučení se zimou
 • Vynášení Morany
 • Velikonoční koledování
 • Návštěva planetária
 • Návštěva Jihočeského letiště
 • Dopolední výlety do přírody
 • Školní výlet

Předpokládané společné akce s rodiči:

 • Listopad – Svatomartinský průvod
 • Vánoce – tvořivé odpoledne
 • Květen – vystoupení dětí ke Dni matek
 • Den otevřených dveří – v době zápisu do MŠ
 • Červen – rozloučení s předškoláky

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image