sk prog cb

Aktuality

Nová multimediální učebna a nové interaktivní panely

Nová multimediální učebna a nové interaktivní panely

V pátek 26. ledna 2024 jsme veřejnosti slavnostně představili nové vybavení multimediální učebny a nové interaktivní panely.
Celkové náklady na tuto akci činily 2 209 631,- Kč, z toho IT vybavení (7 interaktivních panelů, 21 mini PC, příslušenství) bylo v částce 1 791 042,- Kč včetně DPH a nábytek do multimediální učebny byl za 418 589 Kč včetně DPH.
Naše škola je velmi dobře vybavená, máme dostatečné množství pomůcek, ale je pravda, že vybavení počítačové učebny bylo již velmi zastaralé. Naším záměrem bylo proto vybudovat novou multimediální učebnu, kde by bylo možno vyučovat vedle informatiky i jiné předměty (např. angličtinu, přírodovědu, vlastivědu…). Je skvělé, že se nám podařilo obměnit jak počítače, tak nábytek. Nyní máme v multimediální učebně stoly s elektrickým výsuvným mechanismem – počítače jsou skryté v prostoru stolu a pokud je při výuce nepotřebujeme, můžeme jednoduše monitory včetně klávesnice zasunout do úložného prostoru a žáci mají k dispozici celou plochu stolu. Prostor je tak více variabilní.
Dále jsme nakoupili sedm interaktivních panelů – jeden jsme umístili do multimediální učebny, zbylých šest do tříd. Jedná se vlastně o obrovské tablety, které mají oproti dřívějším interaktivním tabulím lepší technické parametry (perfektně čitelný obraz, projekce beze stínu, bez kalibrace) a nižší provozní náklady.
V dnešní době je kladen důraz na rozvoj digitálních kompetencí. U nás na 1. stupni se děti učí základní obsluhu počítače. Pracovat v nové multimediální učebně a s novými počítači děti mnohem více baví. Rovněž využívání dotykových obrazovek zpestřuje výuku. Děti se aktivněji zapojují do výuky, rozvíjejí si informační a počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností.
Rodičům předvedeme nové interaktivní panely a nově vybavenou multimediální učebnu v rámce Dne otevřených dveří 27. 2. 2024. Přijďte se podívat, rádi Vám vše ukážeme!

Odkazy – 26. 1. 2024 – Slavnostní otevření multimediální učebny a prezentace interaktivních panelů:

Reportáž na Facebooku Jihočeské televize: ZŠ Mladé má novou multimediální učebnu, případně Zprávy Jihočeské televize ze dne 26. 1. 2024 (od 3:18 min.): https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/1/, textové zprávy: ZŠ v Mladém má novou multimediální učebnu i dotykové tabule

Českobudějovický deník: Na elektronickou tabuli v budějovické základce může psát dvacet školáků naráz

Mladá fronta Dnes:

Mlada fronta Dnes

 

 

 

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image