sk prog cb

Aktuality

Vítejte v novém školním roce 2023/2024

Vítejte v novém školním roce 2023/2024

Nový školní rok 2023/2024 začíná sice 1. 9. 2023, ale POZOR: vyučování začíná až 4. září 2023!
Pro žáky bude tedy nový školní rok zahájen v pondělí 4. září 2023.
Organizace 4. září 2023:
Školní družina bude otevřena od 6:15 (pro přihlášené žáky).
Odpolední provoz ŠD: do 16:30
Vstup do školy na výuku: od 7:40
Žáci 2. až 5. tříd budou vstupovat šatnou, kde se přezují.
Žáci 1. třídy a jejich doprovod mohou vstupovat hlavním vchodem a odeberou se do 1. patra (místnost číslo 20 – 1. třída + školní družina).
Výuka první den, tj. 4. září 2023: 8:00 – 8:45
Od 5. září se učíme podle rozvrhu. Výjimkou jsou žáčci prvňáčci, kteří budou mít nástup pozvolnější:
1. třída:
Vyučování v úterý 5. září: 8:00 – 9:40 (2 vyučovací hodiny)
Vyučování ve středu 6. září: 8:00 – 10:40 (3 vyučovací hodiny)
Vyučování od čtvrtka 7. září: 8:00 – 11:40 (4 vyučovací hodiny)

Program 1. den:
1. třída – slavnostní přivítání prvňáčků, základní informace k provozu školy
2. – 5. třídy – seznámení s rozvrhem, školní řádem a základními hygienickými pravidly
Po skončení programu ve třídách bude pro přihlášené žáky otevřena školní družina.
Vydávání obědů 4. září: 10:30 - 11:00

Těšíme se na Vás a dětem přejeme úspěšný školní rok!

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image