Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

I. Obecné informace

ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, ČB je zapojena do dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I. Tento dotační program je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi od 3 do 19 let a je zaměřen na školní a mimoškolní aktivity dětí. Podpora se bude týkat prvního pololetí školního roku 2022/2023, tj. aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023.
Podporované aktivity týkající se naší školy:
• náhrada úplaty za předškolní vzdělávání
• náhrada úplaty za zájmové vzdělávání (ve školní družině)
• náhrada úplaty za školní stravování
Výše příspěvku na dítě činí maximálně 4 000 Kč.

Місце реєстрації в початкові та дитячі садки для дітей - УКРАЇНА:
Registrační místo do ZŠ a MŠ pro děti – UKRAJINA:
ZŠ a MŠ NOVÁ 5, České Budějovice – Середа 9:00 hod. až 11:00 hod.
ZŠ a MŠ Nová 5

Už se na všechny těšíme a žákům přejeme úspěšný školní rok!

Organizace 1. 9. 2022:

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Školní družina bude otevřena od 6:15 (pro přihlášené žáky).
Odpolední provoz ŠD: do 16:30

Vstup do školy na výuku: od 7:40
Žáci II. až V. tříd budou vstupovat šatnou, kde se přezují.
Žáci I. třídy a jejich doprovod mohou vstupovat hlavním vchodem a odeberou se do 1. patra (místnost číslo 18 – I. třída + školní družina). 

Výuka 1. den: 8:00 – 8:45

Program 1. den:

I. třída – slavnostní přivítání prvňáčků, základní informace k provozu školy
II. – V. třídy – seznámení s rozvrhem, školní řádem a základními hygienickými pravidly
Po skončení programu ve třídách bude pro přihlášené žáky otevřena školní družina.

Vydávání obědů 1. září: 10:30 - 11:00

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši pomoc, důvěru a celoroční spolupráci.

Přejeme Vám všem hezké léto, užijte si plnými doušky letní pohody, cestování, zajímavých výletů a příjemných setkání a hlavně se šťastně a ve zdraví vraťte domů. 

IMG 8890

 

 

 

 

Termín prázdninového provozu:
o 18. 7. 2022 – 5. 8. 2022 (pro přihlášené děti z MŠ Kališnická a z cizích MŠ)
o 25. 8. 2022 – Zahájení běžného provozu v MŠ (pouze pro přihlášené děti z MŠ Kališnická)
Provoz MŠ: 6:00 – 16:30
Od 6:00 se všechny děti scházejí v 1. třídě (Sluníčka), odtud si je v 7:00 paní učitelky převádějí do 2. třídy (Včeličky). Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30 nebo jsou na zahradě MŠ. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích.

Rozdělení dětí do tříd:
O hlavních prázdninách budou v provozu pouze dva pavilony MŠ (Sluníčka, Včeličky), přihlášené děti jsou rozděleny takto:
o 1. třída – Sluníčka (oranžový pavilon, vchod z ulice Vl. Rady, naproti ZŠ) přihlášené děti z MŠ Kališnická
o 2. třída – Včelky (růžový pavilon, vchod z ul. Kališnická) – přihlášené děti z MŠ Preslova, MŠ Pittera a ZŠ a MŠ L. Kuby
o 3. třída – Berušky (zelený pavilon) – pavilon nebude v provozu
Odhlašování obědů: do 13:00 předchozího dne
Způsob přihlašování a odhlašování obědů:
na www.strava.cz (přihlašovací údaje obdržíte od vedoucí ŠJ)
ve výjimečných případech SMS na tel. 601 389 397 – uvádějte: jméno a příjmení dítěte, odhlásit od ... do...

Přeplatek za stravu:
Přeplatek za stravu bude zákonným zástupcům dítěte vrácen zpět na jejich účet.
Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací.

 Po dvouleté kovidové přestávce můžeme opět uskutečnit školu v přírodě. Už se moc těšíme!

Termín: 13. 6. 2022 – 17. 6. 2022

Odjíždíme autobusem v pondělí ráno v 8:00 od školy, návrat je naplánován na pátek kolem 12. hodiny.

Ubytování: Rekreační středisko Spolana, Varvažov 070, 397 01 Písek

Telefon na školu v přírodě: 601 389 400

 skolavprirode2019

Ve škole v přírodě 2019