Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Informace k 8. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 bude probíhat pravidelně 2x týdně (a sice v pondělí a ve čtvrtek) testování dětí a žáků.

Testování se neprovádí:

1. u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Úvodní informace k 7. 4. 2021:

Mateřská škola
Osobní přítomnost na vzdělávání bude umožněna pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Ve skupině bude maximálně 15 dětí.

Základní škola
Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka a činnost školní družiny pro žáky všech ročníků 1. stupně, a to v rotačním režimu.

Lichý týden (od 12. 4. 2021)
Do školy nastoupí žáci 1. a 2. tříd.
Délka vyučování:
1. třída: 8:00 – 11:40
2. A + 2. B: 8.00 – 12:05
Pro žáky 3. – 5. ročníku je v lichém týdnu povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Zápis 2021

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2021. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: 8. 4. 2021 a 9. 4. 2021
Další informace také na webu města: Zápis žáků do ZŠ ve městě ČB


Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Vydávání žádostí: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 

Zápis pro šk. rok 2021/2022 

ZÁPIS – příjem vyplněných žádostí na MŠ: 3. 5. – 4. 5. 2021

Vyplnění a tisk elektronických žádostí: 5. 4. – 30. 4. 2021

Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: Zápis do MŠ - České Budějovice


Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.
Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!

23. 3. 2021

Milé děti,
naše velikonoční hra jde do finále. Zapojilo se Vás opravdu hodně a nás to moc těší. Zajíček Albert má také radost z Vašich úspěchů! Společně jsme si zasportovali, objevili spoustu krás v probouzející se jarní přírodě.
A Vaše úžasné obrázky a výrobky! Určitě si zaslouží, aby je vidělo více očí. Přineste svá podepsaná díla do pátku 26. března k nám do školy. Můžete je vhodit i do schránky. Od 29. do 31. března bude vyvrcholení soutěže O VELIKONOČNÍ POKLAD. V tyto dny přijďte jednotlivě od 13 do 16 hodin na školní zahradu. Bude Vás čekat odměna za Vaše snažení. Zároveň se bude konat VÝSTAVA POD ŠIRÝM NEBEM, kde budou Vaše obrázky a výrobky vystaveny.
A teď už se pojďme pustit do posledního soutěžního kola.

3. balíček úkolů

16. 3. 2021

Milé děti,
srdečně Vás zdravíme v druhém týdnu soutěže a máme velkou radost, že jste se zapojily v tak pěkném počtu do soutěže. Nádherně jste si vyzdobily příbytky barevnými ptáčky, květinami, procvičily jste si těla i mozkové závity a prošly jste se na čerstvém vzduchu…
Máme pro Vás další várku úkolů! Jsou laděny jarně, velikonočně, prostě tak, aby rezonovaly s probouzející se přírodou a nadcházejícím ročním obdobím, na které jsme se určitě všichni těšili. Tak se připravte, rozjíždíme to a zajíček Albert Vám přeje hodně štěstí při plnění dalších úkolů!

2. balíček úkolů