Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Milé děti, 

paní vychovatelky pro vás připravily náměty na domácí tvoření. Těšíme se, že si doma podle návodů něco vyrobíte!

A pokud budete chtít, můžete váš výrobek vyfotit a fotku nám poslat (paní vychovatelkám nebo paní učitelkám).

Nápady z I. oddělení:

Vlk z javorového listu

Dýně z toaletního papíru a kousku látky

Duch

Nápady z II. oddělení:

Podzimní motýl; Věnec z vylisovaných listů; Pavouci; Tři mňamky (recepty) 

Informace k 13. 10. 2020

Nová omezení od 14. 10. 2020
V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole – nově jsou tedy uzavřeny oba stupně základních škol. Naše ZŠ Vl. Rady je proto pro žáky uzavřena (od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020).
Žáci se budou od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 vzdělávat distančním způsobem.
Uzavřena je rovněž školní družina.
Mateřské školy jsou stále v provozu – stávající režim se nemění.
Školské poradenské zařízení (např. PPP) – provoz není omezen.

Informace k 9. 10. 2020

V souvislosti s přijetím krizových opatření vlády dochází na naší škole k těmto změnám:

Stále (s výjimkou mateřských škol) obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu) - do 25. 10. 2020.

Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání - do 25. 10. 2020.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Podzimní prázdniny budou tedy žáci mít od 26. října do 30. října 2020.

Opatření MŠMT - volné dny 26. 10. a 27. 10. 2020

Aktualizováno 9. 10. 2020

Informace k 4. 10. 2020

Od 5. 10. do 9. 10. 2020 bude z důvodu karantény uzavřena třída Sluníček v MŠ Kališnická. Děti, kterým nebyla nařízena karanténa, budou rozděleny do ostatních tříd.

Po dobu uzavření třídy Sluníček bude v provozu od 6:00 do 16:30 třída Berušek.

 

Informace k 9. 10. 2020

Vzhledem k nepřítomnosti některých zaměstnanců MŠ bude v dalších dnech docházet ke spojování tříd - o aktuálních změnách budete informováni při vstupu do pavilonů MŠ. Děkujeme za pochopení. 

Aktualizováno 6. 10. 2020 - kroužky 

Aktualizováno 2. 10. 2020

Informace k 1. 10. 2020:

Vyjádření Krajského úřadu:

V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Krajský úřad školám v Jihočeském kraji sděluje, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona.

1. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
6. 10. – Schůzka členů Školské rady – 14:00
8. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
9. 10. – Sférické kino v ZŠ – mobilní planetárium – projekce naučných programů pro žáky ZŠ (MB “Sferinis kinas”) – v cvičebním sále
I. třída 8:30 – 9:00
II. A + II. B 9:15 – 9:45
V. A + V. B 10:00 – 10:30
III. třída 10:55 – 11:25
IV. třída 11:40 – 12:10