Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Informace k testování žáků k 22. 11. 2021 

Pokračuje preventivní testování dětí a žáků ve školách (22. 11., 29. 11.).

Testování bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Na základě doporučení vedení Jihočeského kraje a zástupců MM ČB vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021. Na toto ředitelské volno navazují podzimní prázdniny.

2. 9. 2021

Jsme si vědomi toho, že vzdělávání žáků bylo velmi ovlivněno distanční výukou a nedocházkou do školy. Na počátku tohoto školního roku budeme proto hodně opakovat, soustředíme se na důležité učivo. Vytipujeme si žáky, kteří budou potřebovat doučování.

Do 15. září nebudeme žáky hodnotit známkami, ale pouze slovně.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci! Vzájemná podpora je pro nás velmi důležitá.

Informace k 26. 8. 2021

Zdroje:

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (dále také „manuál“): Manuál MŠMT

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19: Doporučení MZd

Informace k provozu školy:

Od 2. 9. 2021 bude ve II. – V. třídách probíhat výuka dle platného rozvrhu a bez omezení.

I. třída:
Vyučování ve čtvrtek 2. září: 8:00 – 9:40 (2 vyučovací hodiny)
Vyučování v pátek 3. září: 8:00 – 10:40 (3 vyučovací hodiny)
Vyučování od pondělí 6. září: 8:00 – 11:40 (4 vyučovací hodiny)

Při pobytu ve škole a ve školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

Již se na všechny těšíme a žákům přejeme úspěšný školní rok!

Organizace 1. 9. 2021:

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Školní družina bude otevřena od 6:15 (pro přihlášené žáky).
Odpolední provoz ŠD: do 16:30

Vstup do školy na výuku: od 7:40
Žáci II. až V. tříd budou vstupovat šatnou, kde se přezují.
Žáci I. třídy a jejich doprovod budou vstupovat hlavním vchodem a odeberou se do 1. patra (místnost číslo 20 – I. třída + školní družina). S ohledem na hygienická opatření v souvislosti s onemocněním Covid 19 prosíme, aby děti z I. třídy doprovázely maximálně 2 dospělé osoby, které nevykazují žádné známky nakažení. Ty musí mít v době pobytu ve škole respirátorem zakryty dýchací cesty.

Roušky, respirátory:
Žáci ze všech tříd jsou povinni nosit ochranný prostředek ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.

Výuka 1. den: 8:00 – 9:00

  

Informace k 13. 7. 2021

Přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy; pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí:

Režim návratu ze zahraničí