Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Školní rok 2019/2020 pomalu spěje ke svému závěru. Byl to opravdu mimořádný rok, který přinesl mnoho nečekaných změn. Vám všem, kteří jste byli v naší blízkosti, děkujeme za Vaši pomoc, spolupráci a důvěru. 

Přejeme Vám všem krásné léto plné pohody, užijte si krásných výletů a příjemných setkání, objevte zajímavá místa a hlavně se šťastně a ve zdraví vraťte domů. 

 

obrazek prazdniny

 

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku v základních školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků.

Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. 

 

Zveme proto všechny žáky na:

Úterý 23. 6.  – Společné focení žáků jednotlivých tříd ZŠ

Rozpis focení: 1. A – 9:00, 1. B – 9:15, 2. tř. – 9:30, 3. tř. – 9:45, 4. tř. 10:00, 5. tř. – 10:15

Poznámka: Pouze společné foto celé třídy. Nebudou foceni jednotlivci ani skupinky.

 

Čtvrtek 25. 6. – Rozloučení s páťáky – 13:00 – 15:30

 

Pátek 26. 6. – Vydání vysvědčení pro všechny žáky – 8:00 – 9:30, poté mají žáci, kteří jsou od 25. 5. 2020 přihlášeni do školy, možnost zůstat do 15:00 v běžné skupině; oběd je ve stejný čas pro dané skupiny jako od 25. 5. 2020

 

Náhradní termín vydání vysvědčení pro ty žáky, kteří se zvláště ze zdravotních důvodů či dalších důvodů nemohou zúčastnit předání ve skupině: pátek 26. 6. a pondělí 29. 6. 2020 – 10:00 – 11:30

Pondělí a úterý 29. 6. a 30. 6. 2020 – Ředitelské volno pro žáky ZŠ

Stravné - změna od 1. 9. 2020

Vzhledem ke vzrůstajícím cenám potravin je stanovena s účinností od 1. 9. 2020 dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, výši úplaty za školní stravování takto:

Věková kategorie Cena do 31. 8. 2020Cena od 1. 9. 2020
3 - 6 let Přesnídávka 8 Kč 9 Kč
  Oběd 21 Kč 23 Kč
  Svačina 7 Kč 8 Kč
7 - 10 let Přesnídávka 8 Kč 9 Kč
  Oběd 24 Kč 26 Kč
  Svačina 7 Kč 8 Kč
11 - 14 let Oběd 27 Kč 30 Kč

 

Úplata za školní družinu

Vzhledem k tomu, že škola byla k 11. 3. 2020 uzavřena a provoz školní družiny nebude již do konce školního roku 2019/2020 obnoven, nebude již vybírána žádná úplata za zájmové vzdělávání (za ŠD).

Úplata za předškolní vzdělávání (MŠ)

Duben – MŠ uzavřena, úplata 0,- Kč

Květen – MŠ otevřena od 25. 5. 2020 – úplata 105,- Kč (pouze přihlášené děti)

Červen – úplata 420,- Kč (pouze přihlášené děti)

Prázdninový provoz – 105,- Kč za týdenní pobyt v MŠ (pouze přihlášené děti) – platí se i v případě, že dítě docházelo pouze jeden den v týdnu

Poznámka: Bezúplatné je vzdělávání v posledním ročníku MŠ – tj. pro děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku.

Rada města rozhodla dne 4. 5. 2020 o znovuotevření mateřských škol zřizovaných Statutárním městem ČB od 25. května 2020.

Provoz MŠ a všechna hygienická opatření budou vycházet z pokynu Ministerstva školství, které vydalo 30. 4. 2020 manuály pro školy (soubory hygienických a bezpečnostních pokynů): 

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Při prvním vstupu dítěte do školy musí být předloženo čestné prohlášení: Čestné prohlášení

Prosíme rodiče, aby co nejdříve vyjádřili zájem o docházku svého dítěte do MŠ, Kališnická 5a od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. 

Možné způsoby vyjádření zájmu (zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně na e-mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.): 

  • Mám zájem o docházku dítěte do MŠ od ... (doplňte datum) od …(doplňte) hodin do …(doplňte) hodin
  • Nemám zájem, aby mé dítě docházelo od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 do MŠ Kališnická 5a

Odhlašování a přihlašování stravného bude pro přihlášené děti v běžném režimu (na www.strava.cz). Nepřihlášené děti budou ze stravného odhlášeny automaticky. Dítě doprovází jedna osoba, která musí v celém areálu MŠ používat roušku. Dále je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Do šatny vstupujte jednotlivě. Po předání dítěte se nezdržujte v areálu MŠ. Pro Vaše dítě požadujeme 1 kus ochranné roušky v hygienickém obalu, označeném jménem. Roušku ponechte v šatně. Při vstupu do třídy bude Vašemu dítěti změřena teplota. Případné další informace na tel.: 702 018 138.

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (výuka na dálku). 

Ministerstvo školství vydalo 30. 4. 2020 manuály pro školy (soubory hygienických a bezpečnostních pokynů):

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020

Při prvním vstupu dítěte do školy musí být předloženo čestné prohlášení: Čestné prohlášení

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020

Možné způsoby vyjádření zájmu (na e-mail třídní učitelky, případně na e-mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.): 

  • Mám zájem pouze o dopolední vzdělávací aktivity
  • Mám zájem o dopolední i odpolední vzdělávací aktivity do …(doplňte) hodin
  • Mám zájem, aby mé dítě chodilo na obědy (pouze pro ty žáky, kteří budou chodit do školy)
  • Nemám zájem, aby mé dítě docházelo od 25. 5. 2020 do školy

Dne 4. 5. 2020 byli rodiče prostřednictvím mailu požádáni o vyjádření zájmu a dále byli blíže informováni o docházce do školy - viz Dopis pro rodiče.

 

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám všem, kteří jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání.

Zde je uveden seznam přijatých dětí: Děti přijaté k základnímu vzdělávání

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly (= jedinečný identifikátor na Vaší žádosti).

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Pokud o přijetí nebudete mít už zájem (např. chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo jinou školu), sdělte tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy. Děkujeme!

Těším se na další spolupráci.

Vladimíra Marková, ředitelka školy

Telefon: 601 389 399