Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola
 • Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 3. 6. – Bublinkovo-kouzelnické vystoupení k MDD – pro žáky ve ŠD – 14:00
 • 4. 6. – Rada rodičů – 15:30; Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:00
 • 5. 6. – Školní výlet MŠ – zámek Červená Lhota – divadelní představení „Treperenda“ (divadlo Studna) – odjezd od MŠ v 8:00
 • 5. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne
 • 10. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 11. 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 12. 6. – Dopolední výlet do přírody – MŠ – Sluníčka
 • 17. 6. – Divadelní představení Ivana Urbánka – Ententýky – 10:15 MŠ bez předškoláků
 • 17. 6. – Rozloučení s předškoláky – Ivan Urbánek – od 14:30 předškoláci
 • 17. 6. – 20. 6. – Vyučování v ZŠ končí pro všechny žáky v 11:40 – třídnické práce
 • 18. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy; 5. třída – spaní ve škole
 • 19. 6. – Dopolední výlet do centra města – Včeličky
 • 20. 6. – Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – zakončení projektu „Těšíme se do školy“
 • 20. 6. – Návštěva JVK Na Sadech - Festival knihy - Knihařská dílna - pro žáky III. A - 8:00 - 9:30
 • 21. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 9:40, vydání oběda: 10:30
 • 24. 6. – 28. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Štědronín
 • Dopolední výlet do centra města – Berušky – termín upřesníme podle počasí
 • 28. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

29. 7. – 9. 8. 2019 – Prázdninový provoz MŠ Kališnická

26. 8. 2019 – Zahájení běžného provozu v MŠ Kališnická

 • 4. 6. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:00; 15:30 – Rada rodičů

tridni schuzky 02

 • 17. 6. – „Pasování předškoláků“ – od 14:30 předškoláci
 • 18. 6. – Zahradní slavnost v ZŠ

Zápis 2019

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Pro zápisy ve školách zřizovaných MM České Budějovice je  stanoven jednotný termín pro školní rok 2019/2010, a sice čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2019.

 Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!

Děkujeme Vám všem, kteří jste k nám zavítali k zápisu do 1. třídy.

Zde jsou přijaté děti:

 

 

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do pokusného ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, které vyhlásilo MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Cílem pokusného ověřování je zjistit, zda navrhovaná koncepce rozvoje informatického myšlení rozpracovaná pro různé stupně škol skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků.

kruhovy vzor 02

V naší škole ověřujeme učební materiály pro následující téma: Základy programování na 1. stupni základní školy.

Obsah učebních materiálů Základy programování ve Scratchi pro 5. ročník ZŠ:

Modul 1: Vytváříme vzory

Modul 2: Geometrie pana Brouka

Modul 3: Společenství čtyř

 

kruhovy vzor