Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

6. 3. 2021

Milé děti, 

v příštím týdnu pro vás začíná celoškolní hra O velikonoční poklad!

Hru budou připravovat paní vychovatelky a asistentky a zúčastnit se jí může každý žák/žákyně naší školy. Účast je samozřejmě dobrovolná, ale věřte, že ten, kdo se zúčastní, si určitě užije zábavy a třeba se i něco přiučí.

Podrobnosti o soutěži budete nacházet na našem webu.

Základní informace se dozvíte zde:

O velikonoční poklad - úvodní leták

 

Informace k 27. 2. 2021

Provoz školy od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

MŠ, ZŠ, ŠD

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ a žáků v ZŠ. Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021

MŠ Kališnická a ZŠ Vl. Rady je proto pro všechny děti a žáky uzavřena.
Uzavřena je rovněž školní družina.
ZŠ a MŠ poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Žáci ZŠ (1. – 5. ročník) budou mít online hodiny podle rozvrhu.

Rozvrh hodin - distanční výuka 1. - 5. ročník

Jsou povoleny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák/1 dítě + 1 pedagog, případně může být přítomen zákonný zástupce).

Ošetřovné
Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Rodiče mohou získat informace např. zde: Aktuální informace k ošetřovnému 

Školní stravování
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Odběr obědů do jídlonosiče: 11:00 – 12:00

Úřední hodiny školy
Po a St 10:00 – 11:30

 

Zápis 2021

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2021. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: 8. 4. 2021 a 9. 4. 2021
Další informace také na webu města: Zápis žáků do ZŠ ve městě ČB


Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Vydávání žádostí: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost elektronicky na těchto stránkách: Zápis žáků do ZŠ ve městě České Budějovice

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 8. 4. a 9. 4. 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemické situaci nebudeme v lednu jako obvykle pořádat klasické třídní schůzky, ale budeme organizovat individuální konzultace s rodiči (podobně jako na podzim 2020).
V období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 by se měly třídní učitelky spojit postupně se všemi rodiči (online, telefonicky, případně osobně) a individuálně projednat prospěch, chování či další důležité informace týkající se konkrétního dítěte.
Organizace konzultací:
Obecné informace týkající se celé třídy zašlou třídní učitelky mailem. Dále rodiče mailem obdrží odkaz na formulář, ve kterém se zapíší na určitý den a čas, kdy proběhne individuální konzultace s třídní učitelkou. 

Třídní učitelka pak bude rodiče v domluveném termínu a čase kontaktovat. Pokud budou rodiče potřebovat mluvit i s jinými vyučujícími, je to po domluvě samozřejmě možné.
4. 1. 2021
Vladimíra Marková, ředitelka školy

Informace k 17. 2. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. 

Informace k 29. 1. 2021

Podle informace MŠMT bude nejméně do 14. 2. 2021 probíhat provoz škol ve stejném režimu jako doposud. 

Žáci 1. a 2. ročníku - prezenční výuka, žáci 3. - 5. ročníku - distanční výuka. 

Informace k 8. 1. 2021

Podle informace MŠMT bude nejméně do 22. 1. 2021 probíhat provoz škol ve stejném režimu jako doposud. 

Žáci 1. a 2. ročníku - prezenční výuka, žáci 3. - 5. ročníku - distanční výuka. 

Informace k 4. 1. 2021

Rozvrh hodin - distanční výuka 3. - 5. ročník

Informace k 28. 12. 2020:

Mateřská škola
Provoz je zachován jako doposud. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.