sk prog cb

Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel školy v Mladém

Ve školním roce 2005/2006 bylo založeno občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel školy v Mladém. Kvůli legislativním změnám bylo občanské sdružení transformováno na spolek a 20. 1. 2016 byla zapsána změna názvu na Spolek rodičů a přátel školy v Mladém.

Statutárním orgánem je předsedkyně spolku Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Hospodářkou byla zvolena paní Miroslava Jarošová.

Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Sdružení pomáhá vedení školy při seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování, podílí se na organizaci volnočasových aktivit dětí; předkládá podněty a doporučení pro zkvalitnění výchovně vzdělávací práce a přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovně vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí.

Z prostředků Spolku je/bylo např. financováno: ozvučení při vánočních trzích a zahradní slavnosti, kulturní akce pro žáky (např. divadelní představení, kino,...), exkurze či výlety žáků žáků (např. doprava, vstupné), trička s logem pro žáky 5. třídy, nejrůznější odměny a drobné dárky pro žáky (karneval, mikulášská nadílka, rohlíčky na Svatomartinský průvod, Den dětí,...), vybavení školy (malířské stojany, herní prvky na školní zahradě, kytara,...) a další aktivity školy a školní družiny.

Členem Spolku se stává každý, kdo zaplatí roční členský příspěvek (nejméně 300,- Kč).

Zdroje rozpočtu: členské příspěvky rodičů, dobrovolné dary a příspěvky ostatních fyzických či právnických osob.

Nejméně jednou za rok se schází zástupci jednotlivých tříd (Rada rodičů) a předávají informace všem ostatním rodičům (členská schůze).

 

 

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image