Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny. Na pololetní prázdniny navazují jarní prázdniny.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou zahájeny v pondělí 4. února 2019 a skončí v neděli 10. února 2019.

  • 11. 2. – 21. 2. – Karnevalové přípravy ve ŠD
  • 13. 2. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž v ZŠ Hrdějovice – vybraní žáci ZŠ
  • 14. 2. – Maškarní rej – pro děti z MŠ – od 9:00
  • 14. 2. – Poslední lekce čtvrtečního kurzu bruslení pro žáky ZŠ
  • 20. 2. – „Jak se Jíra mlynářem stal“ (divadlo „Dokola“) – pro děti z MŠ – 9:00
  • 21. 2. – ZOO Dvorec – ukázka zvířat + beseda – pro žáky ZŠ – 9:00
  • 21. 2. – Karneval ve ŠD – zábavné soutěžní odpoledne s programem – 13:30 – 15:00
  • 25. 2. – 28. 2. – Týden deskových her ve ŠD

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 15. 3. 2019 ředitelské volno.

Školní družina bude v provozu.

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do pokusného ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, které vyhlásilo MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Cílem pokusného ověřování je zjistit, zda navrhovaná koncepce rozvoje informatického myšlení rozpracovaná pro různé stupně škol skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků.

kruhovy vzor 02

V naší škole ověřujeme učební materiály pro následující téma: Základy programování na 1. stupni základní školy.

Obsah učebních materiálů Základy programování ve Scratchi pro 5. ročník ZŠ:

Modul 1: Vytváříme vzory

Modul 2: Geometrie pana Brouka

Modul 3: Společenství čtyř

 

kruhovy vzor