Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Přejeme Vám všem báječné prázdniny plné sluníčka a pohody, nezapomenutelná dobrodružství, krásné výlety, hodně zážitků, málo nudy, nová přátelství, zajímavá setkání a hlavně šťastné návraty domů. 

Termín prázdninového provozu:

 • 29. 7. 2019 – 9. 8. 2019 (pro přihlášené děti z cizích MŠ)
 • 26. 8. 2019 – Zahájení běžného provozu v MŠ (pouze pro přihlášené děti z MŠ Kališnická)

 • Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 3. 6. – Bublinkovo-kouzelnické vystoupení k MDD – pro žáky ve ŠD – 14:00
 • 4. 6. – Rada rodičů – 15:30; Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:00
 • 5. 6. – Školní výlet MŠ – zámek Červená Lhota – divadelní představení „Treperenda“ (divadlo Studna) – odjezd od MŠ v 8:00
 • 5. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne
 • 10. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 11. 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 12. 6. – Dopolední výlet do přírody – MŠ – Sluníčka
 • 17. 6. – Divadelní představení Ivana Urbánka – Ententýky – 10:15 MŠ bez předškoláků
 • 17. 6. – Rozloučení s předškoláky – Ivan Urbánek – od 14:30 předškoláci
 • 17. 6. – 20. 6. – Vyučování v ZŠ končí pro všechny žáky v 11:40 – třídnické práce
 • 18. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy; 5. třída – spaní ve škole
 • 19. 6. – Dopolední výlet do centra města – Včeličky
 • 20. 6. – Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – zakončení projektu „Těšíme se do školy“
 • 20. 6. – Návštěva JVK Na Sadech - Festival knihy - Knihařská dílna - pro žáky III. A - 8:00 - 9:30
 • 21. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 9:40, vydání oběda: 10:30
 • 24. 6. – 28. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Štědronín
 • Dopolední výlet do centra města – Berušky – termín upřesníme podle počasí
 • 28. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

29. 7. – 9. 8. 2019 – Prázdninový provoz MŠ Kališnická

26. 8. 2019 – Zahájení běžného provozu v MŠ Kališnická

Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do pokusného ověřování Rozvoj informatického myšlení v mateřských, základních a středních školách, které vyhlásilo MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Cílem pokusného ověřování je zjistit, zda navrhovaná koncepce rozvoje informatického myšlení rozpracovaná pro různé stupně škol skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků.

kruhovy vzor 02

V naší škole ověřujeme učební materiály pro následující téma: Základy programování na 1. stupni základní školy.

Obsah učebních materiálů Základy programování ve Scratchi pro 5. ročník ZŠ:

Modul 1: Vytváříme vzory

Modul 2: Geometrie pana Brouka

Modul 3: Společenství čtyř

 

kruhovy vzor