ms kalisnicka.logo bg

 

Zápis pro školní rok 2019/2020

Základní informace jsou zpřístupněny na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis je tedy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí!

Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě, vzdělávání v zahraniční škole - jiný způsob vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli MŠ).

Místo zápisu: MŠ Kališnická 5a, České Budějovice - při zápisu vstupujte do MŠ zahradní brankou z ulice Vl. Rady (naproti ZŠ), zápis se koná v pavilonu Berušek v kanceláři vedoucí učitelky MŠ Bc. Jitky Kopnické.

Rezervace termínu: Po vyplnění přihlášky si zarezervujte termín, kdy se dostavíte k zápisu (na stránkách https://zapismscb.c-budejovice.cz/).

Vydávání přihlášek: 3. 4. – 30. 4. 2019 (na stránkách https://zapismscb.c-budejovice.cz/)

Pokud nemáte možnost si žádost sami vytisknout, můžete přijít do naší MŠ ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 10:00 do 12:00 a 14:00 - 16:00, pomůžeme Vám s vygenerováním žádosti. Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce dítěte.

Pomoc s vygenerováním žádosti na Magistrátu města České Budějovice, odbor školství:

3. 4. – 30. 4. 2019, v pracovních dnech, v určené době (Po, ST 9:00-11:00 a 13:00-15:00, Pá 9:00-11:00)

Místo: Radnice - Magistrát města - náměstí Přemysla Otakara II., 3. patro, číslo dveří 330

Příjem žádostí (= vlastní zápis v MŠ Kališnická - rodiče se dostaví se žádostí - doporučujeme zarezervovat si čas!!!): 

Čtvrtek 2. 5. 2019:     8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Pátek 3. 5. 2019:        8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání - z roku 2017

Statutární město České Budějovice vydalo vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol. To znamená, že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu.

Vyhláška o školských obvodech MŠ

Kritéria řízení:

Kritéria pro přijímací řízení do všech MŠ zřizovaných městem České Budějovice jsou společná a najdete je na webovém portálu: https://zapismscb.c-budejovice.cz/kriteria-rizeni