Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Volnočasové aktivity ve školním roce 2022/2023:

Zájmové kroužky, které probíhají pod vedením školy ve školní družině od září 2022 do června 2023:

Jóga – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Bc. Jana Čapková
Výtvarné tvoření – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Helena Braunová 

Zájmové kroužky, které probíhají ve spolupráci se Spolkem rodičů od října 2022 do května 2023:

Anglický jazyk I – pro žáky 1. ročníku, vyučující: Mgr. Jana Khuebachová
Anglický jazyk II – pro žáky 2. ročníku, vyučující: Mgr. Marcela Sáňková
Keramika I – pro žáky 2. a 3. ročníku, vyučující: Mgr. Alice Škodová
Keramika II – pro žáky 4. a 5. ročníku, vyučující: Mgr. Iva Vopalecká
Taneční kroužek – pro žáky 3. – 5. ročníku, vyučující: Mgr. Kateřina Marková
Hudebně-dramatický kroužek – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Mgr. Věra Radová

Zájmové kroužky, které neprobíhají pod vedením školy (kroužky vedou externí lektoři):

Děti feel-fit, z.s. (projekt Děti na startu – sportovní kroužek) – zastupuje Radka Řehovská
Věda nás baví – Věda nás baví o.p.s., koordinátorka pro Jihočeský kraj Mgr. Pavla Cibochová
Náboženská nauka – Děkanství u sv. Mikuláše – zastupuje Mgr. Iveta Babická

Rozvrh:

Pondělí:
Anglický jazyk I – Mgr. Jana Khuebachová 12:30 – 13:15
Hudebně-dramatický kroužek – Mgr. Věra Radová 13.30 – 14:15

Úterý:
Věda nás baví 14:00 – 15:00
Jóga – Bc. Jana Čapková 13:45 – 14:45

Středa:
Keramika I – Mgr. Alice Škodová 12:45 – 14:15 1x/14 dní
Keramika II – Mgr. Iva Vopalecká 13:15 – 14:45 1x/14 dní
Anglický jazyk II – Mgr. Marcela Sáňková 13:00 – 13:45
Taneční kroužek – Mgr. Kateřina Marková 13:15 – 14:00
Výtvarné tvoření – Helena Braunová 15:00 – 16:00

Čtvrtek:
Děti feel-fit, z.s. (Děti na startu – sportovní kroužek) 14:15 – 15:00
Náboženská nauka 14:15 – 15:00

Pro veřejnost:

Pondělí:
Kondiční cvičení pro ženy (Andrea Volmanová) 17:30 – 18:30

Úterý:
Ženský pěvecký sbor (Ing. Martina Burešová) 18:00 – 20:00