Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Volnočasové aktivity ve školním roce 2021/2022:

Připravujeme.

 

Volnočasové aktivity ve školním roce 2020/2021:

Vzhledem k epidemiologické situaci je počet kroužků omezen.

Je možné, že v průběhu pololetí dojde ještě k dalším změnám. 

1. pololetí:

Keramika: pondělí 13:20 - 14:55 - dokončení zbývajících lekcí z loňského roku

Keramika I – 3. třída, vyučující: Mgr. Iva Vopalecká (plán: 12. 10., 26. 10., 9. 11., 30. 11.)

Keramika II – 2. třída, vyučující: Mgr. Věra Radová (plán: 5. 10., 19. 10., 2. 11., 23. 11., 7. 12.)

Anglický jazyk I – pro žáky 1. ročníku, vyučující: Mgr. Jana Khuebachová - čtvrtek 12:45 - 13:30

Anglický jazyk II – pro žáky 2. ročníku, vyučující: Mgr. Alice Škodová - čtvrtek 13:15 - 14:00

Rozšiřující výuka ČJ a M – žáci 5. ročníku, příprava na přijímací zkoušky (listopad – do přijímacích zkoušek, cca duben), vyučující: Mgr. Alexandra Kubáková, Mgr. Vladimíra Marková - pondělí 13:15 - 14:00

Taneční kroužek - pro žáky 1. – 5. ročníku - středa 13:30 - 14:15 - vyučující: Mgr. Kateřina Marková

 

Hudebně-dramatický kroužek – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Mgr. Alexandra Kubáková - plánujeme otevřít až pravděpodobně od dubna 2021

 

Zájmové kroužky, které probíhají pod vedením školy ve školní družině od září 2020 do června 2021: 

Jóga – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Bc. Jana Čapková - úterý - 15:05 - 16:05

Výtvarné tvoření – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Helena Braunová - středa - 15:00 - 16:00

 

Zájmové kroužky, které neprobíhají pod vedením školy:

Za bezpečnost žáků není zodpovědná škola, ale lektoři!

Sportovní kroužek – Děti feel-fit, z.s. – Radka Řehovská - čtvrtek 14:00 - 15:00

 

 

Volnočasové aktivity ve školním roce 2019/2020:

 

Zájmové kroužky, které probíhají pod vedením školy (ve spolupráci se Spolkem rodičů):

Keramika I – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Mgr. Věra Radová

Keramika II – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Mgr. Iva Vopalecká

Hudebně-dramatický kroužek – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Mgr. Alexandra Kubáková

Anglický jazyk I – pro žáky 1. ročníku, vyučující: Mgr. Alice Škodová

Anglický jazyk II – pro žáky 2. ročníku, vyučující: Mgr. Lucie Kučerová

Cvičení z ČJ a M 3. třída – pro žáky 3. ročníku, vyučující: Mgr. Yveta Kunešová

Rozšiřující výuka ČJ a M – žáci 5. ročníku, příprava na přijímací zkoušky (listopad – do přijímacích zkoušek, cca duben), vyučující: Mgr. Jana Khuebachová, Mgr. Vladimíra Marková

 

Zájmové kroužky, které probíhají pod vedením školy ve školní družině: 

Jóga – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Bc. Jana Čapková

Výtvarné činnosti – pro žáky 1. – 5. ročníku, vyučující: Helena Braunová

 

Zájmové kroužky, které neprobíhají pod vedením školy:

Za bezpečnost žáků není zodpovědná škola, ale lektoři!

Další zájmové kroužky vedou externí lektoři:

Pěvecký kroužek – Mgr. Petra Hejdová

Náboženská nauka – Karel Bušta

Gymnastika – Rytmik – Karolína Kopencová

Hra na flétnu – Rytmik – Jana Převrátilová

Sportovní kroužek – Děti feel-fit, z.s. – Radka Řehovská

  Pro žáky  Čas Pro veřejnost Čas
Pondělí

Keramika I – Mgr. Věra Radová

Keramika II – Mgr. Iva Vopalecká

 

Rozšiřující výuka Čj a M – Mgr. Khuebachová, Mgr. Marková

13:25 – 14:55 1x/14 dní

13:25 – 14:55 1x/14 dní

13:15 –14:00

Cvičení – Andrea Volmanová 17:30 – 18:30
Úterý

Pěvecký kroužek – Mgr. Petra Hejdová

Náboženská nauka – Karel Bušta

Gymnastika – Rytmik – Karolína Kopencová

Jóga – Bc. Jana Čapková

13:15 – 14:00

13:30 – 14:30

14:00 – 15:00

15:15 – 16:15

   
Středa

Hudebně-dramatický kroužek – Mgr. Alexandra Kubáková

Hra na flétnu – Rytmik – Jana Převrátilová

Výtvarné činnosti – Helena Braunová

13:15 – 14:45

14:00 – 15:00

15:15 – 16:15

Ženský pěvecký sbor 18:00 – 20:00
Čtvrtek

Anglický jazyk I – Mgr. Alice Škodová

Anglický jazyk II – Mgr. Lucie Kučerová

Cvičení z ČJ a M 3. třída – Mgr. Yveta Kunešová

Sportovní kroužek – Děti feel-fit, z.s. – Radka Řehovská

12:20 – 13:05

12:15 – 13:00

13:00 – 13:45

13:30 – 14:30

   
Pátek