Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Základní škola je koncipována jako ZŠ pouze s I. stupněm, jedná se o tzv. neúplnou školu.

Škola je zaměřena na poskytování všeobecného vzdělání s důrazem na individuální přístup k jednotlivým žákům a snahu o vytvoření rodinného prostředí. Žáci ze všech tříd se setkávají na společných akcích, spolupracují mezi sebou. Společně absolvují školu v přírodě, kurz bruslení a další akce. Dříve jsme mívali oproti velkým městským školám výrazně nižší počty žáků ve všech třídách, nyní činí průměr na jednu třídu asi 19 žáků.

Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Školní družina je umístěna zejména v 1. patře budovy ZŠ, jedno oddělení pobývá v učebně v přízemí. Školní jídelna se nachází v objektu mateřské školy naproti budově ZŠ, žáci jsou denně na oběd do školní jídelny převáděni.

Ve školním roce 2022/2023 máme otevřeno celkem 6 tříd, školu k 1. 9. 2022 navštěvuje 116 žáků, další 1 žák plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona (docházka do školy v zahraničí).

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 125.

Školní rok 2022/2023:

Třída  Počty žáků k 1. 9. 2022  Třídní učitelka  Asistentka pedagoga 
I. třída 24 Mgr. Jana Khuebachová  
II. třída 22 Mgr. Marcela Sáňková  
III. třída  23 Mgr. Kateřina Marková  
IV. A  14 Mgr. Věra Radová  Bc. Jana Čapková
IV. B  13 Mgr. Alice Škodová  Šárka Kamišová
V. třída  20 Mgr. Iva Vopalecká   Petra Němčíková

 

Vybavení školy:

Do roku 2008 byla ZŠ umístěna v přízemní budově, která byla pro žáky poprvé otevřena 1. září 1958. V roce 2008 bylo přistavěno 1. patro a zrekonstruováno přízemí a suterén budovy. Vybudování výtahu přineslo možnost integrovat do školy žáky se zdravotním handicapem.

Velkou výhodou školy je přilehlá zahrada, kterou žáci využívají za příznivého počasí denně (pohybová přestávka, činnosti školní družiny).

Suterén budovy:

 • Šatny
 • Keramická dílna (keramická pec)
 • Sklep

Přízemí:

 • Čtyři kmenové učebny
 • Odborná učebna (dataprojektor, počítače)
 • Sborovna
 • Skladové prostory

První patro:

 • Dvě kmenové učebny (zároveň prostory pro školní družinu)
 • Učebna – sál pro pohybovou aktivitu žáků
 • Ředitelna, kancelář/kabinet

Školní zahrada:

 • Herní prvky (multifunkční herní sestava, hrazdy s žebříkem a síťovým lezením, kladina, prolézadlo, sestava síťových lezení, hrací tabule piškvorky, zahradní minigolf, stolní tenis)
 • Pískoviště s pergolou
 • Altán – venkovní učebna
 • Zahradní domek (sklad nábytku, pomůcek a zahradního vybavení)
 • Dva zahradní hrací domečky
 • Stolní tenis
 • Ovocné stromy
 • Stůl pro pěstování rostlin (bylinek)