sk prog cb

Obecné informace

Základní škola - obecné informace

Základní škola je koncipována jako ZŠ pouze s I. stupněm, jedná se o tzv. neúplnou školu. Jednotlivé ročníky ale nespojujeme, každý ročník máme v samostatné třídě.

Škola je zaměřena na poskytování všeobecného vzdělání s důrazem na individuální přístup k jednotlivým žákům a snahu o vytvoření rodinného prostředí. Žáci ze všech tříd se setkávají na společných akcích, spolupracují mezi sebou. Společně absolvují školu v přírodě, kurz bruslení a další akce. Dříve jsme mívali oproti velkým městským školám výrazně nižší počty žáků ve všech třídách, nyní činí průměr na jednu třídu asi 18 žáků.

Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk.

Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Školní družina je umístěna zejména v 1. patře budovy ZŠ, jedno oddělení pobývá v učebně v přízemí. Školní jídelna se nachází v objektu mateřské školy naproti budově ZŠ, žáci jsou denně na oběd do školní jídelny převáděni.

Ve školním roce 2023/2024 máme otevřeno celkem 6 tříd, školu k 30. 9. 2023 navštěvuje 109 žáků. 

Nyní máme dvě 5. třídy, v příštím školním roce (2024/2025) chceme mimořádně otevřít dvě 1. třídy s nižším počtem žáků.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 125.

Po ukončení 5. ročníku mohou žáci přejít do ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice (Suché Vrbné), která je naší spádovou školou pro 2. stupeň.

Školní rok 2023 - 2024

Třída Počty žáků Třídní učitelka Asistentka pedagoga
I. třída 24  Iva Vopalecká  Petra Němčíková
II. třída 21 Jana Havlová  
III. třída 19 Marcela Sáňková  
IV. třída 22 Kateřina Marková  
V. A 12 Věra Radová  
V. B 11 Alice Škodová Šárka Kamišová

Vybavení školy

Do roku 2008 byla ZŠ umístěna v přízemní budově, která byla pro žáky poprvé otevřena 1. září 1958. V roce 2008 bylo přistavěno 1. patro a zrekonstruováno přízemí a suterén budovy. Vybudování výtahu přineslo možnost integrovat do školy žáky se zdravotním handicapem.

Velkou výhodou školy je přilehlá zahrada, kterou žáci využívají za příznivého počasí denně (pohybová přestávka, činnosti školní družiny).

Ve všech třídách školy jsou nainstalovány interaktivní panely (tabule) s bočními křídly.

Suterén budovy

 • Šatny
 • Keramická dílna (keramická pec)
 • Sklep

Přízemí:

 • Čtyři kmenové učebny
 • Multimediální učebna (stoly s elektrickým výsuvem, mini PC, interaktivní panel)
 • Sborovna
 • Skladové prostory

První patro:

 • Dvě kmenové učebny (zároveň prostory pro školní družinu)
 • Učebna – sál pro pohybovou aktivitu žáků
 • Ředitelna, kancelář/kabinet

Školní zahrada:

 • Herní prvky (multifunkční herní sestava, hrazdy s žebříkem a síťovým lezením, kladina, prolézadlo, sestava síťových lezení, hrací tabule piškvorky, zahradní minigolf, stolní tenis)
 • Pískoviště s pergolou
 • Altán – venkovní učebna
 • Zahradní domek (sklad nábytku, pomůcek a zahradního vybavení)
 • Dva zahradní hrací domečky
 • Stolní tenis
 • Ovocné stromy
 • Stůl pro pěstování rostlin (bylinek)

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image