Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Zápis 2019:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Pro zápisy ve školách zřizovaných MM České Budějovice je  stanoven jednotný termín pro školní rok 2019/2010, a sice čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2019.

Zápis do třídy pro nadané žáky na ZŠ Máj II je stanoven den před zápisem do běžných tříd, tj. 3. dubna 2019.

Bližší informace - nejpozději počátkem března 2019.

Sledujte také web města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/