Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Zápis 2020 - ZMĚNA - NOVÉ INFORMACE!

V návaznosti na mimořádná opatření vlády souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 a dle vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 dochází k těmto změnám:

Termín generování žádostí na portálu https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ se prodlužuje do 10. 4. 2020.

Termín zápisu se posunuje na 16. 4. – 17. 4. 2020

Opatření MŠMT stanoví, že je vzhledem k mimořádným opatřením žádoucí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

 

Organizace  zápisu:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy (zaslat 16. 4. nebo 17. 4. 2020) – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 16. 4. nebo 17. 4. 2020) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu!
 3. Vložením do poštovní schránky školy – 16. 4. a 17. 4. v době od 10:00 do 16:00

Postup: U hlavního vchodu za prvními skleněnými dveřmi bude umístěna schránka, do které vhodíte požadované dokumenty. Za zavřenými druhými skleněnými dveřmi bude stát zaměstnanec školy, který po Vašem odchodu dokumenty ze schránky ihned vybere. Tímto se budou dokumenty považovat za doručené.

 1. Osobní podání:

V případě, že potřebujete něco důležitého projednat osobně, je nutné, abyste se předem objednali na určitý čas. Schůzku je možné domluvit telefonicky na čísle 601 389 399 nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Toto opatření děláme z toho důvodu, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 1. Poštou:

Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 14. 4. do 17. 4. 2020. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 17. 4. 2020 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 601 389 399, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.

 1. Karanténa

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností, se nejpozději do 17. 4. 2020 zákonný zástupce spojí s ředitelkou školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).

 

Co vkládat do obálky (mailu, datové schránky):

Budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit
 2. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)
 3. Nepovinné: Papír s doplňujícími informacemi – např.:
 • pokud nám chcete sdělit další údaje o dítěti, které považujete za důležité;
 • informaci o tom, zda podáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ještě v jiné škole a kterou ze škol, kam podáváte žádost, preferujete

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vložte do obálky:

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky
 2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
 3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa)

Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, vložte aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

 

Místo trvalého pobytu dítěte si ředitelka školy ověří na Magistrátu města.

25. 3. 2020

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis 2020:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2020. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Pro zápisy ve školách zřizovaných Statutárním městem České Budějovice je  stanoven jednotný termín pro školní rok 2020/2021, a sice čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2020..

Sledujte také web města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

 

Vydávání žádostí: 2. 3. 2020 – 31. 3. 2020

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost elektronicky na těchto stránkách:  https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ – zde můžete využít i rezervační systém (objednat se na určitý čas k zápisu).

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.  č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Mgr. Marcela Pouzarová, tel. 386 801 504, dveře č. 330, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 2. 4. a 3. 4. 2020.

 

Příjem žádostí = vlastní zápis (doporučujeme zarezervovat si čas!!!):

Čtvrtek 2. dubna 2020 od 14:00 do 17:30 hodin

Pátek 3. dubna 2020 od 14:00 do 17:30 hodin

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2020/2021:

Pro školní rok 2020/2021 bude přijato maximálně 24 žáků.

 

Děti budou přijímány podle kritérií:

I. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy). Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.

II. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy:

a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2020 v ZŠ sourozence.

b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB.

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/2020, podléhají také výše uvedeným kritériím.

 

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2020/2021, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:

1. dětského lékaře (příp. klinického psychologa)

2. pedagogicko-psychologickou poradnu (např. v ČB http://www.pppcb.cz/)

a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o odklad školní docházky dítěte (viz https://zapiszscb.c-budejovice.cz/). Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.

 

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice:

celé ulice:

Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha

části ulic:

Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

 

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

 • řádně vyplněnou žádost
 • rodný list dítěte
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (např. občanský průkaz, potvrzení z matriky)
 • doklad o povolení odkladu školní docházky (týká se dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky)
 • pokud budete žádat o odklad školní docházky, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

 

Místo zápisu: Základní škola, Vl. Rady 1, České Budějovice – Mladé

 

Bližší informace: Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy – telefon 601 389 399, 387 240 537; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.