Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Zápis 2020:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání musí proběhnout dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2020. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů v celé České republice.

Pro zápisy ve školách zřizovaných Statutárním městem České Budějovice bude stanoven jednotný termín (pravděpodobně začátkem dubna 2020).

Sledujte také web města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

 

Zápis 2019:

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2019. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Pro zápisy ve školách zřizovaných Statutárním městem České Budějovice je  stanoven jednotný termín pro školní rok 2019/2010, a sice čtvrtek 4. dubna a pátek 5. dubna 2019.

Zápis do třídy pro nadané žáky na ZŠ Máj II je stanoven den před zápisem do běžných tříd, tj. 3. dubna 2019.

Sledujte také web města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2019, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

 

Vydávání žádostí: 5. 3. 2019 – 30. 3. 2019

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost elektronicky na těchto stránkách:  https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ – zde můžete využít i rezervační systém (objednat se na určitý čas k zápisu).

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.  č. 1/1, 3. patro, Lenka Baldíková, tel. 386 801 502, Mgr. Marcela Pouzarová, tel. 386 801 504, dveře č. 330, v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 4. 4. a 5. 4. 2019.

 

Příjem žádostí = vlastní zápis (doporučujeme zarezervovat si čas!!!):

Čtvrtek 4. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hodin

Pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:30 hodin

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2019/2020:

Pro školní rok 2019/2020 bude přijato maximálně 26 žáků.

 

Děti budou přijímány podle kritérií:

I. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy). Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.

II. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy:

a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2019 v ZŠ sourozence.

b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB.

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2018/2019, podléhají také výše uvedeným kritériím.

 

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2019/2020, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:

1. dětského lékaře (příp. klinického psychologa)

2. pedagogicko-psychologickou poradnu (např. v ČB http://www.pppcb.cz/)

a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o odklad školní docházky dítěte (viz https://zapiszscb.c-budejovice.cz/). Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.

 

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice:

celé ulice:

Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha

části ulic:

Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

 

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

  • řádně vyplněnou žádost
  • rodný list dítěte
  • průkaz zdravotního pojištění dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (např. občanský průkaz, potvrzení z matriky)
  • doklad o povolení odkladu školní docházky (týká se dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky)
  • pokud budete žádat o odklad školní docházky, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

 

Místo zápisu: Základní škola, Vl. Rady 1, České Budějovice – Mladé

 

Bližší informace: Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy – telefon 601 389 399, 387 240 537; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.