Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Zápis 2023

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2023. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů. Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2023
Bližší informace na webu města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
 
Fáze zápisu:
Vydávání žádostí - 13. 3. 2023 - 9. 4. 2023
Příjem žádostí - 13. 4. 2023 - 14. 4. 2023 
Přijímací řízení - do 30 dní od podání žádosti v ZŠ
 
Bližší informace připravujeme.

 

Zápis 2022

Zvláštní zápis do ZŠ pro děti z Ukrajiny - viz Aktuality
Aktualizace k 13. 4. 2022
Přijaté děti do 1. třídy:

Seznam přijatých dětí do 1. třídy 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2022. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v ZŠ, které zřizuje Statutární město ČB: čtvrtek 7. 4. a pátek 8. 4. 2022
Bližší informace také na webu města: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ 

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2022, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).

Vydávání žádostí: 1. 3. 2022 – 31. 3. 2022

Pokud máte přístup k internetu, vygenerujte si žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky) na těchto stránkách: https://zapiszscb.c-budejovice.cz/. Zde můžete využít i rezervační systém (objednejte se k zápisu na určitý den a čas).

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 3. patro, paní Lenka Baldíková (telefon 386 801 502) nebo Mgr. Marcela Pouzarová (telefon 386 801 504), v úředních dnech: pondělí 9-11 hod. a 13-15 hod., středa 9-11 hod. a 13-15 hod., pátek 9-11 hod.

Na ZŠ je možné žádost získat pouze ve dnech zápisu, tj. 7. 4. a 8. 4. 2022.

Důležité informace: Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (v případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.). Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.
Nastavení internetového prohlížeče: Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Microsoft Edge, Google Chrom, Opera, Safari a další HTML5 kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory. Pokud se vám vyplnění žádosti nedaří, zkuste použít jiný internetový prohlížeč, než obvykle používáte.

 

Příjem žádostí = vlastní zápis (přijďte prosím společně s dítětem do školy):
Čtvrtek 7. dubna 2022 od 14:00 do 17:30
Pátek 8. dubna 2022 od 14:00 do 17:30

K zápisu si vezměte prosím s sebou:

  • řádně vyplněnou žádost (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání NEBO Žádost o odklad povinné školní docházky)
  • rodný list dítěte
  • průkaz zdravotního pojištění dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (zákonných zástupců)
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců)
  • rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky (týká se pouze dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022)
  • pokud budete žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Místo trvalého pobytu dítěte v Českých Budějovicích si ředitelka školy ověří na Magistrátu města.

 

Kritéria přijetí pro školní rok 2022/2023:
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 32 žáků.

Děti budou přijímány podle kritérií:
I. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (spádový obvod školy), v případě cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu školy. Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.
II. V případě, že volná kapacita školy dovolí přijímat děti mimo spádový obvod školy:
a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2022 v ZŠ sourozence.
b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, ČB.

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022, podléhají také výše uvedeným kritériím.

 

Odklad povinné školní docházky:
O odklad pro školní rok 2022/2023 je nutno požádat v době zápisu, tj. 7. 4. nebo 8. 4. 2022!

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2022/2023, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:
1. dětského lékaře (příp. klinického psychologa)
2. pedagogicko-psychologickou poradnu (např. v ČB https://www.pppcb.cz/ceske-budejovice) a zajistit si od nich písemné doporučení odkladu školní docházky. Obě doporučení rodiče předloží u zápisu, kde zároveň předají i vytištěnou Žádost o odklad školní docházky dítěte (viz https://zapiszscb.c-budejovice.cz/). Výše uvedené je třeba řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu velké vytíženosti PPP.
Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, přineste k  zápisu aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

Zde si můžete stáhnout formulář pro vyjádření dětského lékaře: Vyjádření lékaře v souvislosti s odkladem školní docházky - možný vzor

 

Doručení žádosti jinými způsoby (zejména v případě nepříznivé epidemické situace):
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odkladu) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy (zaslat 7. 4. nebo 8. 4. 2022) – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 7. 4. nebo 8. 4. 2022) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu!
3. Poštou:
Doporučeným dopisem – zasílat v týdnu od 4. 4. do 8. 4. 2022. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 8. 4. 2022 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 601 389 399, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.
4. Nejvíce však preferujeme osobní podání, kdy přijdete v době zápisu společně s dítětem do školy (7. 4. nebo 8. 4. 2022). Doporučujeme rezervovat si den a čas, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Co vkládat do obálky (mailu s uznávaným elektronickým podpisem, datové schránky):
Pokud nepřijdete osobně, budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit
2. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)
3. Nepovinné: Papír s doplňujícími informacemi – např.:
- pokud nám chcete sdělit další údaje o dítěti, které považujete za důležité;
- informaci o tom, zda podáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ještě v jiné škole a kterou ze škol, kam podáváte žádost, preferujete

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vložte do obálky:
1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
3. Doporučující posouzení odborného lékaře - dětský lékař (nebo klinického psychologa)
Pokud doporučující posouzení nemáte dořešené, vložte aspoň žádost o odklad, posouzení dodáte později.

Místo trvalého pobytu dítěte v Českých Budějovicích si ředitelka školy ověří na Magistrátu města.

 

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice:
celé ulice:
Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha
části ulic:
Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

 

Bližší informace: Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy – telefon 601 389 399, 387 240 537; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.