sk prog cb

Aktuality

Akce září 2023

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
4. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – přivítání prvňáčků, seznámení s rozvrhem a školním řádem
7. 9. – Zahájení kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy, 9:30 – 11:00
8. 9. – Dravci, pořadatel p. Vondruška – pro všechny třídy, 10:00, hřiště SK Mladé, cena 60,- Kč (ŠOP)
12. 9. – Exkurze na letiště Václava Havla, pořadatel Cestovní kancelář CK2 – pro žáky 3. a 4. třídy, odjezd do Prahy 8:00, cena 1 107,- Kč (ŠOP)
18. 9. – 27. 9. – „Pěšky do školy“ – celostátní tradiční podzimní výzva – pro žáky všech tříd
18. 9. – Program pro ozdravení třídního klimatu – 1. část, pořadatel Středisko výchovné péče – pro žáky 4. třídy, od 8:00 ve škole
20. 9. – Jílovický pidimaraton, sportovní soutěž malých škol na Českobudějovicku, pořadatel ZŠ Jílovice – pro vybrané žáky 3. – 5. ročníku, 8:00 odjezd do Jílovic
25. 9. – Program pro ozdravení třídního klimatu – 2. část, pořadatel Středisko výchovné péče – pro žáky 4. třídy, od 8:00 ve škole

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Během celého měsíce: „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – seznamovací hry, zapojování nových žáků do kolektivu
6. 9. – Ukázková hodina – Výtvarné tvoření – zájmový kroužek ve ŠD, středa od 15:00 do 16:00 – pro zájemce – 300,- Kč/jedno pololetí
Vzpomínky na prázdniny – beseda s dětmi, výtvarné zpracování – zakončení výstavou prací dětí
18. 9. – 27. 9. – Den české státnosti – sv. Václav – legenda, výtvarné zpracování, pracovní listy, kvízy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Seznamovací hry, zapojování nových dětí do kolektivu
Vycházky do přírody

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image