sk prog cb

Novinky

Co bude v tomto školním roce u nás trochu jinak a jaké změny nás čekají?
1. Informatika také ve 4. třídě
V roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby vzdělávání odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Na základě tohoto programu jsme upravili náš Školní vzdělávací program – žáci budou mít předmět informatika nejen v 5. ročníku, ale nově již od 4. ročníku.
2. Výuka anglického jazyka od 1. ročníku
Doposud byl u nás vyučován povinný anglický jazyk od 3. do 5. ročníku (3 hodiny týdně). Od tohoto školního roku jsme zavedli anglický jazyk také v 1. a 2. třídě (1 hodinu týdně) – děti se budou učit základy jazyka hravou formou.
3. Plánujeme novou multimediální učebnu a nové interaktivní prohlížeče (tabule) ve všech třídách ZŠ
Dobrá zpráva je, že se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup nového vybavení multimediální učebny (vybavení nábytkem, novými počítači a interaktivní tabulí) a na nákup interaktivních tabulí do všech kmenových tříd! V současné době probíhají přípravy a výběrová řízení. Těšíme se, že se nám podaří do konce kalendářního roku 2023 vše zrealizovat.
4. Koupili jsme nový režon do školní jídelny
Víte, co je režon?
Režon je jednoduše řečeno takový ohřívač a slouží v gastro provozech k předehřátí nádobí pro výdej teplých jídel. Náš starý režon byl již nefunkční, proto jsme ho vyřadili. Doufáme, že všem strávníkům bude jídlo chutnat!

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image