sk prog cb

Aktuality

den_zeme

Den Země

Všichni žáci školy si v pondělí 22. dubna připomněli Den Země. V rámci projektového dne každá třída zpracovala jiné téma. Celé dopoledne děti věnovaly tomu, aby se o dané oblasti dozvěděly co nejvíce, bádaly formou různých pokusů a se svou prací následně seznámily žáky ostatních tříd.

Projekt prvňáků měl název „Přizpůsobení rostlin životnímu prostředí“. Děti například zjistily, že rostliny nasávají vodu kořeny a vedou ji cévními svazky až do listů a květů. Ověřily si, že za deště šišky chrání svoje semínka tak, že uzavřou jednotlivé šupinky. Společně namalovaly strom, na jehož listy napsaly přání planetě Zemi.

Žáci 2. třídy se zaměřili na odpad a předcházení jeho vzniku. Seznámili se s tím, za jakou dobu se jednotlivé druhy odpadů v přírodě rozkládají. Ukázalo se, že dobře znají pojem recyklace, umí odpad správně třídit. Velmi svědomitě se věnovali vymýšlení dalšího možného využití pro věci, které by tím pádem nemusely skončit na skládkách. Bádali také nad složením odpadu, který ten den vytvořili ve své třídě sami.

„Kyselé sladké pití – kyselé deště“ – to bylo téma, které blíže zkoumali třeťáci. Seznámili se s pojmem pH a využitím indikátorových papírků k jeho měření. Zjistili, jaké hodnoty pH mají oblíbené nápoje a jak mohou poškodit zubní sklovinu. Dozvěděli se o kyselých deštích, měřili pH dešťové vody ze svého okolí. Hledali řešení, jak omezit vznik kyselých dešťů.

Ve 4. třídě žáci poznávali nejdůležitější složku přírodního prostředí planety Země – vodu. Prostřednictvím krátkých videodokumentů se seznámili s různými podobami vody a její úlohou v krajině. V badatelské části formou různých pokusů zjistili například, co dělají rozinky ponořené do perlivé vody, jestli může voda vyhrát nad gravitací, zda papír propustí vodu. Každý žák si domů odnesl lapbook se shrnutím celého dopoledne.

Třída 5. A se zaměřila na elektroodpad. Žáci podrobně prostudovali pojmy recyklace, upcyklace. Každý žák v předchozích dnech zjišťoval, kolik a jakých přístrojů a zařízení závislých na elektřině mají ve svých domácnostech. Zjištěné informace byly podkladem pro vytváření grafů, které potom žáci vzájemně porovnávali. Zpestřením byla také prezentace „elektrosaurů“ – ukázky starých elektrospotřebičů, které používaly generace našich babiček, prababiček.

Pro 5. B bylo hlavním tématem sucho. Žáci společně zvažovali, jaké všechny projevy sucha lze v přírodě pozorovat a jakým rizikem pro budoucí život tyto jevy jsou. V souvislosti s tím definovali význam vody pro ně samotné. Zamysleli se nad hodnotou pitné vody pro člověka a možnostmi snížení její spotřeby. Formou pokusů zjišťovali, kolik vody je potřeba na zcela běžné činnosti jako např. smazání jedné tabule, umytí rukou, zalití květin. Zkoumali také kvalitu užitkové vody po přefiltrování. Poznali, že užitková voda (z řeky, dešťová ze sudu, z potoka apod.) není příliš znečištěná a bylo by možné ji nahradit v situacích, kdy domácnosti užívají vodu pitnou (zalévání rostlin, splachování na WC, napouštění bazénů atd.).

Celé dopoledne věnované Dni Země se žákům líbilo, ze svých projektů si odnesli nové poznatky. Věříme, že budou i nadále k ochraně životního prostředí na planetě Zemi přistupovat zodpovědně.

 

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image