sk prog cb

Aktuality

Změny v přihlašování na střední školy

Změny v přihlašování na střední školy

Vážení rodiče,
tato informace je primárně určena těm rodičům, kteří chtějí, aby jejich děti konaly v 5. třídě zkoušky na víceletá gymnázia. Od roku 2024 bude změněn systém podávání přihlášek na střední školy. 

Nejdůležitější změny:

Nový způsob podávání přihlášek:
Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).
1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz.
2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Možnost vybírat 3 obory (3 školy):
Určení priority jednotlivých škol:
Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Termín podávání přihlášek: od 1. února do 20. února 2024
Termíny 1. kola přijímacích zkoušek (jednotná přijímací zkouška = JPZ) pro víceletá gymnázia: 16. a 17. dubna 2024 (Út, St)
Náhradní termíny JPZ: 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia
Další důležitá data 1. kola
10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému) – ŽÁCI NOVĚ NEOBDRŽÍ ŽÁDNÉ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ, ANI ŽÁDNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ!

KDE se budou konat zkoušky?
Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) bude žák konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásí. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé středních škol. Může se stát, že žák bude konat JPZ i 2x ve stejné škole.
Náhradní termín JPZ bude žák konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.
Pozvánku je nutné si dobře uschovat! Bude na ní registrační číslo, které budete dále potřebovat.
Bližší informace najdete na informačním webu: prihlaskynastredni.cz

Školy ani rodiče nemají v tuto chvíli přístup do elektronického systému, kde se budou podávat přihlášky, tento systém se teprve připravuje. Další informace obdržíme pravděpodobně v lednu 2024.

V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2024

Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy
tel.: 601 389 399

Kontakty

Vl. Rady 962/1, 370 08 České Budějovice
skola@zsmlade.cz

Doučování žáků

Financováno EU

Digitalizace NPO

Národní plán obnovy

Projekt JČ kraje

Image

Školní pokladna

Image
Volba stravy
Image