Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Aktualizováno 9. 10. 2020

Informace k 4. 10. 2020

Od 5. 10. do 9. 10. 2020 bude z důvodu karantény uzavřena třída Sluníček v MŠ Kališnická. Děti, kterým nebyla nařízena karanténa, budou rozděleny do ostatních tříd.

Po dobu uzavření třídy Sluníček bude v provozu od 6:00 do 16:30 třída Berušek.

 

Informace k 9. 10. 2020

Vzhledem k nepřítomnosti některých zaměstnanců MŠ bude v dalších dnech docházet ke spojování tříd - o aktuálních změnách budete informováni při vstupu do pavilonů MŠ. Děkujeme za pochopení. 

Aktualizováno 6. 10. 2020 - kroužky 

Aktualizováno 2. 10. 2020

Informace k 1. 10. 2020:

Vyjádření Krajského úřadu:

V souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Krajský úřad školám v Jihočeském kraji sděluje, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu škol pouze ve smyslu omezení zpěvu a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Omezení se netýká mateřských škol a školských zařízení podle školského zákona.

1. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
6. 10. – Schůzka členů Školské rady – 14:00
8. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
9. 10. – Sférické kino v ZŠ – mobilní planetárium – projekce naučných programů pro žáky ZŠ (MB “Sferinis kinas”) – v cvičebním sále
I. třída 8:30 – 9:00
II. A + II. B 9:15 – 9:45
V. A + V. B 10:00 – 10:30
III. třída 10:55 – 11:25
IV. třída 11:40 – 12:10

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci nebudeme v říjnu jako obvykle pořádat klasické třídní schůzky, ale budeme organizovat individuální konzultace s rodiči (pokud možno online).
V období od 12. 10. 2020 do 27. 10. 2020 by se měly třídní učitelky spojit postupně se všemi rodiči (online, telefonicky, případně osobně) a individuálně projednat prospěch, chování či další důležité informace týkající se konkrétního dítěte.
Organizace konzultací:
Obecné informace týkající se celé třídy zašlou třídní učitelky mailem. Dále rodiče mailem obdrží odkaz na formulář, ve kterém se zapíší na určitý den a čas, kdy proběhne individuální konzultace s třídní učitelkou.

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby, toalety, šatny – (kromě pedagogů a dětí v mateřských školách). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.

Text mimořádného opatření je zde: Mimořádné opatření

Po celý měsíc: 

  • Kurz plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ – čtvrtky od 3. 9. do 12. 11. 2020 – odjezd autobusu 9:00
  • ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD; tvoření s mušlemi, kamínky, květinami
  • V rámci ŠD zahájení kroužků: jóga (úterý), výtvarné tvoření (středa)
  • V rámci výtvarné výchovy (MŠ i ZŠ) – zapojení do celorepublikového projektu „Děti malují seniorům“